söndag, december 03, 2006

Härligt att veta att nyckelpersonerna känner Åland och Östersjöns behov

Det känns bra att konstatera att vi börjar uppfylla målsättningen med miljöhandlingsprogrammet. Under det år som jag nu aktivt arbetat med maritima strategin kan jag nu konstatera att landskapsregeringens miljöhandlingsprograms målsättning att bli en trovärdig medaktör börjar uppfyllas.

Våra egna miljöinsatser och med en kunnig tjänstemanna kår i ryggen har jag kunnat föra fram trovärdiga argument där jag visat att vi är seriösa och har sakkunskap bakom det som sägs. Kunskapen och argumenteringen har i sin tur öppnat dörrar till nya kontakter som i sin tur tagit till sig vad som framförts under resans gång. Det känns fantasktiskt att nu få feedback på allt arbete som lagts ner.

Jag märker att man lyssnar till vad jag säger och mina ändringsförslag går igenom!

Under året har jag fungerat som ALDE gruppens skuggrapportör. Jag har därmed fått äran att hålla gruppanföranden och framlägga förslag i gruppens namn. Jag har också deltagit i flera möten och konferenser där kommissionären och andra nyckelpersoner deltagit.

Det känns härligt att veta att alla dessa nyckelpersoner nu känner till Åland och Östersjöns problem.

Nu kan vi systemet och metoderna för att påverka - tänk om vi nu fick vår rättmätiga plats i EU-parlamentet! - det vore mycket enklare då.

Inga kommentarer: