onsdag, december 20, 2006

Vi måste betona pappors ansvar som föräldrar

De åländska männen tar ut ungefär 8,7% av föräldraledigheten resten står kvinnorna för. Varför ser det ut så? Varför är det så svårt att få männen att ta hälften av föräldraledigheten? Det finns ingen enkel tryck på knappen lösning. Om den funnits skulle den varit förverkligad för länge sedan. Det här är ett problem som hela Norden kämpar med.

Jag tror att huvudorsaken bottnar i de traditionella könsrollerna. Männen erbjuds att ta ut föräldraledighet medan kvinnorna förväntas ta huvudansvaret. Männen har möjlighet att i större utsträckning välja bort mindre attraktiva delara av föräldraskapet - tex den ökade mängden hushållsarbete som ofta följer med ledigheten.
En man som tar föräldraledigt är ansvarstagande - hur bedöms en kvinna som inte gör det? Här krävs krafttag och tålamod att förändra attityder och att ihålligt se till att frågorna aktualiseras och debatteras samt att utbildning erbjuds.

En annan viktig orsak är den ekonomiska. Jag är själv en förespråkare för valfrihet. Men så länge som kvinnorna har lägre löner än männen så är det ofta en ekonomisk realitet att det är kvinnan som väljer/förväntas vara hemma. Inom landskapsregeringen har jag hållit ett flertal diskussioner med facken för att höra deras recept för hur löneklyftan mellan kvinnor och män kunde minskas. Vidare har jag initierat en utredning som skall lyfta fakta och konsekvenser av olika insatser på lönesidan samt kommer 2007 att tillsätta en lönekommission med ett tydligt uppdrag att synliggöra problematiken och komma med förslag till åtgärder.

Våra attityder och värderingar på arbetsplatsen är också en viktig orsak. Jag hoppas att alla män som arbetar för jämställdhet aktivt stöder kollegor som tar föräldraledigt eller är hemma med sjukt barn och som på ett bra sätt tar ansvar för familjens obetalda arbete.Jag har initierat ett pris som för första gången skall delas ut på självstyrelsens 85 års dag. Fannypriset skall fungera som en morot och premiera en arbetsplats som gjort något utöver det vanliga för att främja jämställdheten.Jämställdhetsplaneringen där statistik hur jämställdheten ser ut på arbetsplatsen kommer att öppna upp en diskussion för hur situationen ser ut och målättningar formuleras för hur man vill att utvecklingen skall se ut.

Visst kan det också vara så att kvinnan inte vill ge ifrån sig "sin" ledighet. Här är det viktigt att analysera om det beror på traditioner och attityder och att det är för jobbigt att stå emot dem eller om det faktiskt är så att man verkligen vill.

Mot detta kan man ställa om pappornas prioriteringar styr till en del och vems behov som väger tyngst barnets eller arbetsgivarens behov och intressen.

En utveckling till ett jämställt förhållande där familjen delar på föräldraledigheten ger vinst till både kvinnan och mannen. Kvinnorna får en bättre möjlighet i arbetslivet medan männen vinner en närmare relation till barnen.

Jag kämpar vidare för att vi skall nå dit.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Men är det verkligen "ett problem" som du talar om Britt Lundberg? Jag tycker tvärtom att det är bra om mamman är mest hemma med barnet under barnets allra första levnadsår.

Man måste ju komma ihåg att föräldraförsäkringen "tar slut" redan när barnet är blott cirka 10 månader.

Fredrik Gustafsson sa...

Just möjligheten att välja vem som skall stanna hemma med barnet är en valfrihet som värderas oerhört högt av föräldrar. Jag drar mig till minnes Martin Borgs dokumentär 1200 miljarder, där han går omkring och frågar unga par vad de tycker om att staten lägger miljonbelopp på att försöka övertyga dem om att vara mer ”jämlika” i sitt uttag av föräldraledighet.

De flesta par blir nästan sura och säger att hur de väljer att uppfostra sitt barn och fördela föräldraledigheten har ingen annan, och speciellt inte staten, med att göra, och att de minsann inte kommer att påverkas av någon propaganda som syftar att få dem att ändra sitt uttag av sin föräldraledighet på det ena eller andra sättet.

Britt Lundberg sa...

Hej Fredrik! Min poäng är att visa på att total valfrihet uppstår först då båda verkligen har samma förutsättningar.

...och att barnet har rätt till båda föräldrar och att både pappa och mamma vinner på jämställdhet.

Britt Lundberg sa...

Hej Anonymous!

Jag tycker det är viktigt att visa på hur ojämt fördelad föräldraledigheten är idag. Många väljer också att fortsätta som vårdlediga efter föräldraledigheten men väldigt få är män. Som jag skriver är orsakerna många.

Jag är övertygad om barnen behöver komma nära sina pappor och att även pappor mår bra att komma lika nära sina barn som mammorna gör. Därför vill jag jobba för en attitydförändring.