fredag, september 01, 2006

Första steget mot livlig kongressturism och ett aktivt kulturliv är taget

Nu har vi i landskapsregeringen fattat beslut om att vi föreslår att Ålands kultur- och kongresshus förverkligas. Lagtinget kommer i september att fatta det slutliga beslutet.

Jag tycker det känns helt rätt att samhället ger förutsättnigarna för att vi skall få igång en blomstrande kongressturism med alla positiva ringverkningar som det kommer att ha samt att kulturlivet och Åland får en riktig "nationalscen" plus flera fina utrymmen för mindre föreställningar och verksamheter.

När beslutet är fattat är det upp till arrendatorn, kulturfolket och näringslivet att få verksamheterna att rulla.

Jag vill utveckling och tror att det här är ett projekt som kommer att leda till det.

Inga kommentarer: