torsdag, oktober 26, 2006

Vem lobbar för folket?EU hotar med böter… det är ett vanligt budskap som våra medborgare möter och den bild som man får av EU på Åland idag. Det handlar allt för ofta om bekymmer och problem. På kort tid har vårfågeljakten förbjudits, lagstiftning om förbud mot försäljning av snus framtvingats samt nu det senaste - hot om böter för att ett område - Nyhamn-Båtskärsarkipelagen - inte SPA-klassats. (special protected area)

Jag passade förra veckan på att visa rubriker från Ålandstidningen då kommitténs konstitutionella utskott hade möte och diskuterade EUs öppenhet och hur EU kan närma sig folket och stärka sin legitimitet.

Kommissionen har fått informationen att den sällsynta alförrädaren setts på Nyhamn-Båtskären och eftersom det är en globalt hotat fågelart bör området klassas som ett SPA-område enligt kommissionen. På Åland skall vindkraftverk uppföras på det aktuella området.

Jag framförde att vi har orsak att misstänka att alförrädaren används för att försvåra vindkraftsutbyggnaden. På Åland är vi helt övertygade om att vindkraft och fåglar kan fungera tillsammans.

Både i vårfågeljaktsärendet och nu gällande värnandet av alförrädaren har lobbyorganisationer varit aktiva.

Sakkunniga jag talat med anser att grunden för att tvinga fram ett SPA-område just i Nyhamn-Båtskärsarkipelagen bygger på svag grund. Alförrädaren kan visserligen ha vistats där men den är mycket rörlig och har setts på flera platser på Åland under olika tidpunkter - vi kan ju inte SPA-märka hela Åland !

Endel lobbyorganisationer har starkare inflytande på kommissionen än andra. Birdlife var med och följde den muntliga förhandlingen då vårfågeljakten behandlades. Enligt uppgift skickades lappar från lobbarna till kommissionens representant.

Det var lyckosamt att det just vid detta möte behandlades ett ärende som handlade om EUs öppenhet och just bl.a om hur kommissionen skall hantera lobbyorganisationer.

Jag framhöll att det är viktigt att det formuleras spelregler för lobbyister och att de registreras och att allmänheten kan få insyn i vilka organisationer som lobbar.

Dessutom ställde jag mig frågan vem det är som lobbar för folket? Det är svårt för medborgarna att följa med hur beslut fattas inom EU.

Jag stödde förslaget att ministerrådens möten i framtiden skall vara öppna.
I dag kan ministrarna åka hem till sina länder och belasta EU för svåra beslut som fattats. Blir mötena öppna har medborgarna möjlighet att följa sina ministrar och hur väl de försvarar landets linje.

Dokumentet grönboken – europeiskt initiativ för ökad insyn kommer att behandlas igen den 29 november. Inför det mötet kommer jag att skriftligt anföra mina synpunkter.

Inga kommentarer: