fredag, augusti 17, 2007

TV-satsningar ger en spännande mediahöst - viktigt att det blir rättvist

Vi har framför oss en spännande mediautveckling - och det verkar gå snabbt. Båda tidningshusen är på väg in i lokalTV/internet-världen på allvar. Politiskt har vi ett ansvar att se till att alla får tillgång till det nya utbudet.

För att sända ut TV finns Smedsbölemasten som finansierats med skattemedel och som förvaltas av Ålands Radio. Idag finns en ledig kanal att fördela. I dagsläget så länge man inte själv producerar någon TV kan Ålands Radio hantera fördelningen av sändningstider. Det är oerhört viktigt att det sker en rättvis behandling - att det som vill sända TV har chansen och att fördelningen av bästa tiderna blir rättvis. Det blir således en angenämn fråga att ta ställning till - hur skall fördelningen gå till - den som bjuder högst vinner?

Ett annat alternativ är att skaffa flera kanaler - men det kostar eller kan man tänka sig att införa sk "blandTV" på nytt och släcka ner någon av de befintliga kanalerna när det kommer lokala sändningar?

Inom kort tror jag även Ålands Radio också kommer att börja sända lokalt. När det sker bör en uppdelning ha skett mellan distribution av TV och produktion av TV. Hur skall annars Ålands Radio kunna fördela tiderna rättvist om de själva finns med som aktör? Hur uppdelningen skall ske och vilka konsekvenserna blir behöver utredas redan nu.

Inga kommentarer: