fredag, augusti 24, 2007

Snart blir byggsektorn på svenska

Jag har varit i social- och miljöutskottet idag och besvarat frågor om förslaget till ny plan- och bygglag. Om den nya lagen godkänns kommer det att betyda mycket för hela byggbranchen. Det kanske allra viktigaste är att byggbestämmelserna och därmed alla anvisningar om hur olika konstruktioner skall göras, utbildningar för byggare mm kommer att finnas på SVENSKA. Jag förstår egentligen inte hur det fungerat före. Jag har fått mig till dig skräckhistorier där man inom branchen fått gissa sig till vad det står när man inte hittat informationen på svenska...

En annan ambition med lagen är att det skall bli smidigare hantering av bygglovsärenden och att fler mindre byggen skall kunna förverkligas utan bygglov (skärmtak, inglasade terasser osv).

Förstås har vi också tänkt på att kvaliten skall höjas och därmed förhoppningsvis få färre mögelhus i framtiden och förstås skall miljöhänsyn tas.

2 kommentarer:

Kim sa...

längesen man var in här märker jag nu.

Det nya lagförslaget låter positivt, den största fördelen är ju språket, men också att mindre tilläggsarbeten kan utföras utan bygglov, just så som inglasade terasser o dylikt.

Även om jag inte är byggare själv, så kommer säkert den dagen man komer att bygga om/till på huset.
Då är förmodligen det jag önskar mig mest klara besked från första början.

Ha en bra helg.

Britt Lundberg sa...

Välkommen tillbaka! Ja, jag har stora förväntningar på att det skall bli en klar förbättring inom byggsektorn. Ha en riktigt trevlig helg själv. Britt