torsdag, augusti 09, 2007

Är det stora penninganslag som visar att en fråga är viktig?

Hur visar man politiskt att en fråga är prioriterad och att man verkligen vill få till en förändring? Ett enkelt sätt är att lägga in en rejäl summa i budgeten. Det är också en måttstock som jag märkt att används av utredare. Är en fråga prioriterad märks det genom ökade anslag... Det här tycker jag inte om.

Jag tror det är att göra det lite för lätt för sig. För att få effekt ur satsade medel måste man klart och tydligt tala om hur pengarna skall användas. För att kunna göra det måste man samla på sig fakta, ta sig en ordentlig funderare och sedan besluta. Den ledstjärnan har ivarje fall jag följt.

Här om dagen fick jag bekräftat att mitt sätt att tänka inte kanske är så tokigt. Svenska socialdemokraterna satsade stort på psykvården som hårt kritiserats. Inför valet, under budget 2005 lade man in 700 miljoner kronor för att förbättra situationen.

Nu har socialstyrelsen utvärderat vad insatsen haft för effekt och det visar sig att ingenting har gått till vården.

Från verksamheten anser man att pengarna kom för snabbt. Politikerna borde först analyserat behoven och beslutat hur pengarna skulle fördelas. Nu blev det olika projketanställningar och utbildningar som i sig kanske var bra men som inte kom patienterna tillgodo och som heller inte gav något kännbar förbättring på längre sikt .

Viktigt för både oss politiker och för väljarna att komma ihåg när löften om summor haglar.

Inga kommentarer: