måndag, oktober 05, 2015

Rapport från skolans värld

Kollegiemöte pågick när jag kom till Källboskola förra veckan. Jag värmdes av sättet man tilltalade varandra. Det var artiga fraser, ”vill gärna”, ”helt ok” ”roligt” var uttryck jag hörde flera gånger. Föräldrar hade framfört önskemål och det hade lärarna snappat upp och lyssnat på och nu ville man hitta en lösning för att tillgodose dem. Några klasser skulle iväg på temadag – vandring i skogen – Arboretum. Jag började i en fyra. Tabellräkning och huvudräkning, lekar och övningar blandades. När de tog fram böckerna och jobbade vidare passade jag på att smyga vidare till specialundervisningen där olika kombinationer av ljud med vokaler övades med hjälp av ett dataprogram. Något helt nytt för mig förstås som inte jobbat i skolan på tjugo år. Dagen fortsatte med geografi, texilslöjd, mera matte, träslöjd och förstås en matrast där tydliga system och rutiner hjälpte för att lugna ner en ofta ganska rörig situation. Följande dag var jag i Kyrkby högstadieskola i Jomala och ”skuggade”. Jag fick ta del av samordnad specialundervisning och en religionslektion. På specialundervisningen var fyra elever hos en specialklasslärare och en assistent. Tre av dem skrev prov som de missat på grund av sjukdom och en jobbade med matematik. Någon egentlig specialundervisning fanns det inte utrymme för, det kanske var mera stödundervisning. Något som vi diskuterade efteråt. ”Tre stegs stödet” som skall införas inom den närmaste framtiden är efterlängtat och förväntningarna finns på det att det ska ge större utrymme för speciallärarna att verkligen ägna sig åt specialundervisning i högre grad. Religionsundervisningen fängslade ungdomarna med diskussioner om sista smörjelsen inom katolska kyrkan för att gå över till ortodoxa kyrkans lära och hur en första bekantskap med den. Tack lärarföreningen för att ni ger oss politiker tillfälle att komma och skugga er och att för att ni så generöst låter oss fråga och tålmodigt besvarar funderingar om allt från läxor, mobbing till anpassad lärokurs.

Inga kommentarer: