fredag, oktober 09, 2015

Några spontana tankar efter att jag "jobbat" inom äldrevården

Några spontana reflektioner efter mina dagar i äldreomsorgen. Intrycken är många och tankarna ännu fler men här har jag tecknat ner en del.

Målet i äldreomsorgen borde vara att livet ska levas ända till slutet.
Ensamheten behöver lägga fokus vid. Både när vi politiskt gör vårt bästa för att alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Vi behöver lägga till – så länge man VILL. Flera äldre har uttryckt uppskattning att få vara tillsammans med andra äldre och att man riskerar att bli väldigt ensam när man bor hemma. Även på boenden så finns risken att man känner sig ensam. Äldre som är ”klara” känner att de har ett mycket litet utbyte av sina vänner på boendet eftersom en del inte hör, andra inte klarar av att föra ett samtal med innehåll.

Jag önskar man kunde jaga klockan mindre. Min känsla är att personalen upplever att vissa uppgifter ska vara slutförda innan man lämnar över till nästa pass. Eftersom verksamheten pågår dygnet runt. Visserligen är det färre personal vissa tider, men det vore härligt om inte allt måste göras på så bestämda tider. Tänk om det var beroende på hur de äldre mår som i högre grad fick styra vad man hinner med. Har någon behövt lite extra uppmärksamhet en kväll så kan någon annan bli omskött lite senare istället, kanske rent av utfört av någon i nästa pass. Det borde minska stressen. Efter att ha pratat med några boende skulle jag unna dem större flexibilitet. Det här framförs ofta av anhöriga också.

”Terapin” som var en deltids tjänst före ombyggnaden av Trobergshemmet har dragits in och verksamheten som även innefattat äldre som inte bor på hemmet har ersatts med mera fysioterapi. Förhoppningen är numera att sysselsättandet ska ingå som en naturlig del i verksamheten på de olika avdelningarna. Det verkar fungera olika bra på olika avdelningar och de flesta hävdar att det inte hinns med och blir det första som läggs åt sidan när tiden inte räcker till. På Hammargården har men denna höst ett försök med en deltidstjänst som sysselsätter både de boende men också äldre utifrån med sittdans, lekar och annan sysselsättning. För att undvika att den ordinarieverksamheten inte ska lämna bort sysselsättandet av de äldre ska varje boende utöver detta få minst sammanlagt en timmes sysselsättning i veckan av ”sin” personal.

För att våra äldre ska kunna få mer sysselsättning behöver vi skapa lösningar. Vi behöver hitta motiverade resurser som skulle komma och umgås med våra äldre. Ungdomar som saknar sysselsättning och lyfter arbetslöshetsunderstöd borde avkrävas att vara ett par- tre timmar om dagen i äldreboende för att spela kort, gå ut och gå, läsa tidningen eller prata lite med våra äldre. Lunch eller middag kunde med fördel ingå och skulle avnjutas tillsammans med de boende. Räcker de unga till kunde de även engageras i skolor, dagis, andra omsorgsverksamheter och eftis för att utgöra en extra resurs. Det är bra för unga att känna att de behövs och att vara tvungen att uträtta något för att få ersättning. Dessutom borde pigga pensionärer koordineras till meningsfulla uppgifter där de kan vara med och hjälpa till.


Tubberöds serviceboende i Tjörn i Sverige som visades i programmet Landgång i TV 1.10 verkade helt fantastiskt. Trivsamt både för personal och äldre. Verksamheten bedrivs som en intraprenad. Vilket betyder att den är kommunalt ägd och personalen är kommunalt anställd men verksamheten har ett långtgående eget ansvar för budget och verksamhet. Personalen äter alla måltider med de boende och ser det samtidigt som ett bra tillfälle att hinna följa upp hur de mår dessutom behöver de äldre hjälp med att hålla igång samtalet eftersom inte alla hör och en del minnessvaga rör till diskussionerna emellanåt. Personalen har på detta sätt också en bra koll på hur alla äter. Maten är lagad på plats och är extra näringsrik och anpassad i konsistens för att passa de äldre. Serviceboendet är ett öppethus för äldre, så även de som inte bor där kan vara med i verksamheten till vissa delar.

De verksamheter jag besökt skiljer inte allt för mycket från drömmen i Tubberöd. Åtminstone skulle den inte behöva det. Det mesta finns redan. Personalresursen på Tubberöd är, om man räknar den rakt av 0,5. Faktiskt lägre än på tex Trobergshemmet. Däremot så verkade de boende vara väldigt pigga och många lättskötta på Tubberöd, så personaltätheten går inte riktigt att jämföra. Många rutiner som finns på Tubberöd finns redan i dag på våra äldreomsorger eller är på väg att införas. Att ta tillvara pigga pensionärer som vill göra något meningsfullt för att sysselsätta och vara sällskap åt våra äldre vore väl värt att jobba vidare med.

Jag har fått uppleva oerhört mycket när jag har ”jobbat” inom äldreomsorgen. Fått höra om det som fungerar fantastiskt och områden där det finns utrymme för förbättring. Jag har fått del av ångestfulla berättelser från personal som känner sig otillräcklig varje gång hon går in i en boendes rum för att det finns så mycket som väntar som hindrar henne från att sitta ner en stund och ta tanten eller farbrorn i handen. Jag har också hört äldre som konstaterar att personalen har så bråttom så den äldre känner sig både ensam och i vägen. Mest av allt har jag mötts av mycket kärlek både till arbetet och till de boende och en stolthet över arbetet som bedrivs blandat med en känsla av otillräcklighet.

Det är ett imponerande arbete som görs inom äldreomsorgen. En fantastisk kunskap och kvalitét finns. Den enklaste lösningen för att sysselsättningen och stimulansen för de äldre skulle öka så är förstås mer personal, bara man visste var man kunde ta pengarna ifrån. Jämför vi bemanningen på våra äldreboenden så är den bättre än i de flesta andra kommuner i Sverige och i Finland. Lyckas inte det och kanske oavsett så finns det områden där man säkert kan jobba på nya sätt för att minska stressen och höja trivseln och kvalitén ytterligare.

Första steget skulle vara att få in arbetslösa ungdomar i äldrevården och uppmuntra pensionärer att komma på besök och umgås med de boende. Boendet är våra äldres hem och de behöver stöd för att få sina liv fyllda med innehåll.

Vad tycker du?

Tusen tack till Trobergshemmet och till Hammargården för att jag fick vara med i er verksamhet och lära mig massor om er vardag. Det var mycket värdefullt.

På bilden jag och en av centerns grundare Wiking Lindbom.

Inga kommentarer: