tisdag, oktober 06, 2015

Fotbollen är fantastisk!

Fotboll är fantastiskt. Engagerar många barn och ungdomar. Skapar fina och bestående nätverk mellan föräldrar. Skapar gemenskap och uppmuntrar till rörelse även högre upp i åldrarna. Ger möjligheter till storsatsningar och en elitkarriär. Är en viktig faktor för idrottsturismen. Är väldigt viktig kontaktskapare skapar gemenskap mellan politiker. Kan göra ett helt samhälle känt. Det här gäller inte bara fotboll. All idrott behövs. Både för juniorer, vardagsmotionärer och elitidrottare. Vikten av vardagsmotion behöver få mer uppmärksamhet - det minskar sjukdom och lidande, gör befolkningen smartare och sparar massor med pengar som kan användas klokt. Tycker du att jag behövs i politiken. Att idrotten behöver en röst. Då behöver jag din röst. Förhandsröstningen pågår. Du behöver bara ha ditt id.

Inga kommentarer: