onsdag, oktober 07, 2015

Kulturen ger människan ett rikare liv

Kulturen ger människan ett rikare liv. Den gör gott i själen och är en hälsosam motpol till oron, ytligheten och brådskan som frodas i våra samhällen. Kultur behövs i många olika former och långt är det du själv som avgör vad du tycker att är kultur och vad som är viktig kultur för dig. Bilderna är bara några exempel och de kunde vara oändligt många. Jag sjunger i kör, går gärna och ser teater, älskar hantverk och imponeras och berörs av många former av konst. Jag har sett Mamma Mia och kommer att se den igen. Kulturen ska vara fri. Kulturen får vara kommersiell men det ska också finnas möjlighet att utöva och ta del av kultur som är smal och som inte "lönar sig". Inget är bättre än det andra. All kultur behövs. Kultur är också vårt kulturarv och vårt språk. Kunskap skapar trygghet och gör oss mer toleranta och öppna för det som är annorlunda. Kultur förenar och via kultur och olika föreningar suddas gränser mellan nationaliteter och språk ut - inom kulturen finns många uttrycksformer. Om du tycker jag behövs inom politiken så behöver jag din röst. Kulturen behöver också en röst.

Inga kommentarer: