lördag, oktober 03, 2015

Det går att ändra på EU med det kräver engagemang och närvaro

Det går att få EU på andra tankar men man måste vara närvarande och övertygande. När vindparken i Båtskären skulle uppföras så lämnades det in en klagan till EUkommissionen om att denna satsning skulle utrota den mycket sällsynta fågelarten alförrädaren. Jag tog hjälp av sakkunskapen och fick argument som visade att det inte stämmer. Alförrädaren flyger inte så högt att den slås ihjäl av snurrorna, alförrädaren blir skrämd av plötsliga ljud men kommer att vänja sig vid vindsnurrornas mototona susningar osv. Tillsammans med tjänstemän från Åland och Finland hade jag som minister ett möte med företrädare för kommissionen och lade fram alla argument som visar på orimligheten i det som det klagas över. Mötet slutade med att kommissionen tog till sig vad vi sagt och föreslog ett skyddsområde på en annan plats istället. Idag snurrar vindkraften och förser oss med förnyelsebar energi samtidigt som området runt Båtskären är oerhört fågelrikt, bland de rikaste i hela Finland. Tycker du att jag behövs i politiken så behöver jag din röst. Förhandsröstningen börjar i dag. Du behöver bara ditt id.

Inga kommentarer: