onsdag, oktober 14, 2015

Rapport från mitt "jobb" på ÅHS

Jag har fått bekanta mig med BB- och gynavdelningen som tar hand om hela kvinnan och på barn- och ungdomsavdelningen som tar hand om så gott som alla sjukdomstillstånd från för tidigt födda upp till 16 ibland 18 åringar och ibland även 25-åringar. Jag besökte lekterapin och enheten för ätstörningar. Vidare till paramedicinska avdelningen där allt från för tidigt födda till patienter under livets slutskede får motorisk träning och stimulans. En avdelning som även inrymmer ergoterapi, hjälpmedelsuthyrning, talterapi och socialkurator.Verksamhet från vaggan till graven och från topp till tå för både grava och lindrigare fysiska begränsningar.
Sen var jag med på avdelning 2a dvs geriatrisk rehabilitering, ortopedi och neurologi för våra äldre och 2b som har motsvarande verksamhet för patienter i arbetsför ålder. Sen var det dags för demens och konfusion för dem som hjärnan blivit skör hos och där rum och tid flyter ihop. Hela kroppen angrips av demens man kanske ser men förstår inte vad man ser, man kanske hör men förstår inte vad man hör och det finns många olika typer av demenssjukdomar många är aggressiva eftersom de inte kan ge uttryck för smärta. Enheten har en relativt ny minnesmottagning som är under utveckling och som ska kunna göra tester och ge rådgivning och på så sätt minska trycket på avdelningen.
Sen kom turen till palliativa verksamheten. Palliativ vård kan antingen vara vara i tidig fas för att lindra lidande och främja livskvalitén eller en avslutande fas då man inte gör något för att förlänga livet men se till att patienten har det så bra som möjligt under tiden som är kvar. Så avdelning 1 b med medicinsk rehabilitering.
Ytterligare hann vi med medicinska avdelningen med 30 platser i tre moduler som tar emot patienter främst från akuten och intensiven. Avdelningen påverkas mycket av hur väl äldrevården och kompetensnivån i kommunerna.
Jag fick också vara på medicinska polikliniken och bekanta mig med alla sju olika verksamheter som finns inom den: diabetes, hud och neurologi, hjärtmottagning, endoskopi, lung- och sömnapné, antikoagulans och behandlingsenheten som tar emot ordinationer för olika behandlingar som dropp, injektioner och ryggmärgsprov tex. och endokrinologi. Den här polikliniken är som många andra verksamheter - rätt dyr i konsumtionsavgifter men sparar in genom att färre behöver komma till akuten och in på avdelningen och framför allt för en bättre livskvalitet och trygghet i att klara sin sjukdom själv.
Dagen avslutades på onkologen. Där 190 ålänningar som insjuknar i cancer årligen får sin behandling.
Det har varit en intensiv men oerhört givande och omtumlande dag. Jag har lärt mig massor och har mycket att fundera över.
Tankar som kanske kunde göra vår fina sjukhusvård ännu bättre. Spontant har jag mötts av mycket stolthet över verksamheten, varmt engagemang för sitt jobb, enorm flexibilitet motivation för utveckling och att lära mer och stark drivkraft.
Vi har enormt mycket kompetens, ambitiösa människor och vilja att göra det goda ännu bättre - mycket att vara rädda om och att vara ödmjuka inför. Trots att jag hunnit se otroligt mycket så har jag inte sett allt som vi har inom ÅHS. På fredag hoppas jag få komma till psykiatrin och resten av ÅHS hoppas jag hitta ett senare tillfälle för.
Tusen tack till alla inblandade att jag fick tillfälle att vara med er idag!
Jag har lärt mig mycket och många tankar dansar i min hjärna just nu. Jag kommer att dela med mig av mina intryck och tankar om framtiden vart efter allt har fått smälta in.

I morgon torsdag fortsätter jag "jobba" på kirugiska avdelningen, polikliniken, akuten och tandvården.
På fredag blir det dags för psykiatriska enheten. så spännande och viktigt!
Inga kommentarer: