fredag, juni 05, 2009

Rösta på en garanterat svensk röst!

Jag kan konstatera att det inte är lätt att vara svenskspråkig i Finland. Som kandidat i ett tvåspråkigt land är det en marginell andel av information, valmaskiner och förfrågningar som tillställs en på svenska.

Svenska folkpartiets kamp för det svenska språket är avgörande och jag hoppas att fler än jag protesterar när man inte kan fungera på sitt modersmål.

Om vi svenskspråkiga inte står på oss – får vi snart gå till läkare, apotek och jurist enbart på finska i tvåspråkiga Finland.

Svenska språket i Finland handlar inte bara om service. Svenskspråkiga i Finland utgör en kultur. En kultur som behöver representeras. Om jag få bestämma gärna av en ålänning! Som en kommentar i bloggen säger - så slår vi två flugor i en smäll!

I EU är svenska ett litet språk. Även här gäller det att stå på sig annars sparar man snart in på tolkning och översättningar till det ”språkkunniga Norden”.

Rätten till vårt svenskaspråk får vi aldrig kompromissa bort. Finland utgör en valkrets. Rösta på en garanterat svensk röst.

Inga kommentarer: