torsdag, juni 04, 2009

Även djurens rättigheter måste bevakas

I Europa måste även djurens rättigheter lyftas
som europaparlemanetariker blir min huvuduppgift att bevaka att lagstiftningen som stiftas i Europa passar in i det småskaliga samhället. Det är sällan omöjligt att få till ändringar. Oftast beror dåliga förslag på brist på kunskap om livet utanför storstadsgränserna.

I bevakningen räcker det inte att se till människorna - även djurens rättigheter måste bevakas. Tillsammans måste alla som värnar om djuren arbeta för att djurskyddet i Östeuropa utvecklas. Det är också nödvändigt att följa upp den plågsamma plockningen av dun från levande fåglar. Jag har läst att flera ministrar försöker bagatellisera genom att säga att det handlar om skörd. Att skörda betyder att man borstar och tar tillvara dun från ruggande fåglar - det är långt ifrån den smärtsamma plockning som tar dun från tusentals fåglar på kort tid.

Europa parlamentet röstade nyligen för att tillåta slakt utan bedövning när det handlar om religiösa riter. Nu är ärendet för avgörande i ministerrådet. Det borde framföras ett kraftfullt krav för att bedövning skall krävas. Det går att kombinera djurskydd och möjlighet till religiösa riter. Något som måste föras fram i Europa.

Inga kommentarer: