tisdag, juni 02, 2009

En aktiv och sakkunnig politiker behövs

En EU-parlamentariker kan ha mer makt än en minister. Det hävdar i varje fall utrikesministern och tidigare EU-parlamentarikern Alexander Stubb.

Det som fordras är gedigen politisk erfarenhet och vana vid att finna överenskommelser och argumentera för sin sak på ett engagerat och trovärdigt sätt.

Att arbeta i europaparlamentet handlar om så mycket mer än att gå på gruppmöten och att delta i omröstningarna. Det gäller att utifrån goda kontakter bilda allianser med andra engagerade politiker. Lyckas det kan man nå stor framgång.

Den som får det viktiga uppdraget att vara rapportör dvs skriva parlamentets betänkanden där alla förslag jämkas samman har stort inflytande. Likaså de som utses till ordförande i olika utskott. Genom att antingen nå dessa positioner själv eller att ha nära kontakter till dem som innehar dessa uppdrag kan man ha ett mycket stort inflytande över hur den slutliga EU-lagstiftningen utformas. Det handlar om oerhört viktig lagstiftning som berör oss alla och vår vardag.

Det gäller alltså att vara en skicklig politiker. Det gäller att ha goda kontakter och lätt att knyta nya. Det gäller att vara kunnig och övertygande. För det krävs mångårig erfarenhet av politiskt arbete på hög nivå.

Jag har varit heltidspolitiker sedan 1999 och jobbat med Eu-frågor de senaste fem åren. Jag har lärt mig öppna dörrar in till kommissionen och lyckats uppnå flera konkreta lösningar som varit bra för det småskaliga samhället. Jag fortsätter kämpa för en vettig lösning när det gäller vårfågeljakten och vi måste förmå kommissionen att ta sitt förnuft till fånga då det gäller handel med sälprodukter och en sjöfart med vettiga konkurrensförutsättningar.

I parlamentet behövs skickliga och erfarna politiker som talar för särlösningar och småskalighet. Nu finns det en chans att rösta in en garanterat svenskspråkig röst i Bryssel som även hela svenskfinland och finländska glesbygden och skärgården kommer att ha stor nytta av.

Inga kommentarer: