lördag, juni 06, 2009

Fler kvinnor behövs i Europa parlamentet

Finländska kvinnorna fick rösträtt och blev valbara 1906 som de första i världen och resultatet av ett långt och hårt arbete bland kvinnor och män.
Många år har förflutit men fortfarande har kvinnor och män inte lika lön för likvärdigt arbete, kvinnor utför största delen av det oavlönade arbetet och kvinnors högre utbildningsgrad har inte gett utdelning i form av ledande poster i det privata näringslivet. Män toppar självmords- och brottsstatistiken i vårt land. Tjatigt att vara tvungen att påpeka detta åter en gång men så här ser det ut i det jämstllda Finland och på Åland.

Blickar vi ut i världen ser vi att kvinnor fortfarande inte har samma eller ens möjligheter till ekonomisk självständighet, aborträtten är hotad i många länder samtidigt som kvinnor dör. Människohandeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål ökar. Kvinnor exploateras allt mer i en växande sexindustri. Antalet kvinnor som dödas i sina egna hem av någon hon har/har haft en nära relation är enligt FN större än totala antalet män som dör i väpnade konflikter. Vi måste aktivt och med förenade krafter värna om och arbeta för att öka kvinnors rättigheter och säkerhet i Europa men också globalt.

I juni 2009 skall kvinnor och män tillsammans rösta in kvinnor till europaparlamentet. Varför? Kvinnor är fortfarande starkt underrepresenterade i alla europeiska unionsorgan och därmed i det politiska beslutsfattandet. Så länge vi ser bilder på en majoritet kostymklädda män från EUs toppmöten kan vi inte tala om jämställdhet och demokrati och därför skall vi göra något åt saken. Vi behöver fler kvinnor i det europeiska samarbetet så att genus- och jämställdhetsfrågorna tar sej in i och nästlar sej fast i Europaparlamentet.

Inga kommentarer: