tisdag, maj 27, 2008

Synd att det är så svårt att enas

I stadsfullmäktige har ikväll 14 ledamöter röstat för att vi i Mariehamns stad på sikt skall ha tre skoldistrikt men att 1-9 skolan i Ytternäs förverkligas när elevunderlaget kräver en sådan. En skrining som ger utrymme för tolkningar.

Tolv ledamöter i fullmäktige ansåg också att man skulle ha den målsättningen men att tre skoldistrikt 1-9 skall förverkligas när elevunderlaget överstiger 1200 elever.

Själv avstod jag från att ta ställning eftersom jag hade frågor jag ville ha svar på för att kunna ta ställning. Jag ville bordlägga äredet två veckor. Jag skulle under bordläggningstiden ha jobbat för att försöka finna en större enighet i fullmäktige - en bredare majoritet för ett av förslagen. Med en bordlägging skulle fullmäktige också haft möjighet att ta del av den rykande rapporten om studieresultaten i våra skoldistrikt.

Jag hade hoppats på tydliga beslut med bred majoritet för att få arbetsro i skolorna. För det skulle vi politiker behövt lite tid för att prata ihop oss. Tyvärr blev det inte så. Men jag är ändå glad över det engagemang som motionen om skolpolitiken i Mariehamn har frambringat.