onsdag, maj 27, 2009

Kulturmininistermöte, elevbedömning och debatt om välfärd

Inledde dagen med kultur och idrottsministermöte med Stefan Wallin. Vi har regeringarna emellan gått in för att träffas regelbundet för att stämma av olika aktuella frågor. Jag framhöll tydligt vikten av att Paf inte skall beröras av den kommande spellagstiftningen. Förhoppningsvis kommer hetsjakten mot det åländska monopolet att lugna sig när de finländska spelbolagen bedriver motsvarande verksamhet som Paf. Förstås uppehöll vi oss en lång stund vid Öspelen och det gigantiska arrangemang som nu förbereds som allra ivrigast.

Efter en eftermiddag vid datorn med mailande bland annat om elevbedömning så var det dags för kvällens debatt. Tidningen Ny Tid hade bjudit in mig, Claes Andersson och Erkki Tuomioja till diskussion om välfärden och EU. Riktigt intressant och roligt. Den här bilden fick jag mig just tillsänd med bildtexten " Britt talar, männen lyssnar".

Inga kommentarer: