onsdag, maj 27, 2009

att mobbing normaliseras är helt oacceptabelt!

Läste just en viktig insändare från Joanna Gustafsson och Elin Mattsson. De upplever att den verbala mobbningen blivit något som är normalt i skolorna i dag. Dessutom verkar ingen göra någonting åt det! Upprörande och viktigt!

Landskapsregeringen har den 15 maj beslutat att läsåret 2009-2010 skall vara ett skolfredsår. Det betyder att verksamhet som förebygger mobbingas skall prioriters. Den 28 augusti kommer ett evenemang arrangeras då skolfred skall utlysas i våra skolor. Syftet med att utlysa skolfred är att betona att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik lärmiljö, utan mobbing och sexuella trakasserier.

Att den verbala mobbingen börjar normaliseras och uppfattas som någonting som hör till är inte acceptabelt. Under läsåret 2009-2010 skall alla elever och all personal i alla åländska skolor anta en deklaration om vilket uppträdande som man vill upprätthålla och hur de etiska grundvärderingarna skall fungera.

Att den en del typer av mobbing upplevs som normalt beteende är helt oacceptabelt. Landskapsregeringen kommer därför i samband med att skolfreden utlyses i augusti att arrangera ett särskilt tillfälle där alla gymnasialstadiets studerande och all personal bjuds in för att uppmärksamgöra och lyfta det allvarliga i den verbala och även nonverbala mobbningen.

Inga kommentarer: