måndag, maj 25, 2009

Jordbruksstöden väcker känslor

Jordbruksstöden väcker alltid känslor. För min egen del driver jag inga särskilda gruppers intressen utan försöker i allt att se vad som är bäst för Åland och vår omgivning.

Det är helt givet att utan de av EU godkända finansieringen av jordbruket så skulle vi inte ha några lokala råvaror överhuvudtaget i butikerna. Jag tror också att de flesta håller med om att vi skall sträva till att få så kort transportstäckor för maten som möjligt. Att vi sedan inte klarar av att vara självförsörjande året om betyder inte att vi skall sluta producera lokalt. Jag vill fortsättningsvis kunna äta hälsosam mat som producerats på Åland och vara stolt över produkter som förädlats här.

Jag vill ha maximal öppenhet i EU och alla skall ha rätt att få del av hur våra gemensamma medel fördelas. Jordbruksstöden redovisas gårdvis.

Ingen företagare vill vara beroende av stöd. Vi är med i EU och den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på stöd. I Holland är stöden till trädgårdsodlare långt mer omfattande än i Finland och på Åland.

Stöd är till för att rikta något mot önskad utveckling. För mig betyder det krav på mer produktivitet och bättre miljö.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad anser du om häxjakten på jordbrukare som uppkommit efter att stöden redovisas offentligt?

Britt Lundberg sa...

Jag gillar öppenhet men försöker förklara systemet för att vi skall slippa ifrån häxjakten som jag anser bygger på avundsjuka...