fredag, augusti 21, 2015

Mobbning handlar om att skaffa sig makt och status. Hur ser våra värderingar ut?

Världens skulle definitivt bli en bättre plats att leva på om vi alla blev snällare. Nyheterna som fastnar i tanken efter att ha scannat igenom några sidor väcker tankeställare. Enligt Metro så känner sig varannan 15-årig flicka överviktig – men bara tolv procent av dessa är det på riktigt. Sveriges Radio berättar att varannan tonåring har upplevt mobbning på internet. Vi uppmanas att fråga och följa upp hur våra unga haft det på nätet i dag? En stor EU-utredning visar att diskrimineringen mot HBT-personer är utbredd i Europa. Nästan hälften säger sig ha blivit trakasserade eller diskriminerade på grund av sin läggning. Över var fjärde har utsatts för våld eller hot om våld. Enligt svenska yle så känner sig var tionde kommunalt anställd sig mobbad, mest mobbas det inom social- och hälsovård- eller utbildningssektorn. Enlig Chef så mobbas var tionde chef. Det vanligaste är att det är medarbetarna som mobbar, följt av den egna chefen. Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld. Mobbing kan se olika ut. Det kan handla om förlöjligande, ryktesspridning eller att bli baktalad. På arbetsplatser kan det handla om att få orimliga tidtabeller, fråntas arbetsuppgifter eller lämnas utanför information. Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status. Av inslagen att döma så är det inte förvånande alls att den psykiska ohälsan ökar. Vi behöver ledare som säger ifrån och var och en av oss öppna ögonen för våra medmänniskor och för hur de mår och bemöts. Vad har vi för värderingar?! Det här måste tas på allvar.

Inga kommentarer: