måndag, augusti 24, 2015

Ålandskommitten - viktiga vänner för oss för framtiden för Åland och Finland

Idag sammanträder Ålandskommitten på Åland. Medlemmar som representerar Finlands riksdag och Ålands lagting möts under ledning av president Tarja Halonen. Jag hoppas mötet blir framgångsrikt, intressant och lyckat på alla sätt. Jag ser fram emot att i slutet av dagen stå värd för en middag för dem. På bilden, som är från ett tidigare kommittemöte, är Ålandskommittens ordförande Tarja Halonen, tillsammmans med viceordförandena Gunnar Jansson och Teija Tiilikainen på besök i plenisalen i lagtinget. Ålandskommitten är viktig för oss, för framtiden för Åland och för Finland. Ett välmående Åland gynnar också Finland

Inga kommentarer: