torsdag, juli 30, 2015

Ålands demilitarisering är inte bara en fråga för Finland

Åland står i fokus i medias intresse för säkerhetspolitiken. Att Åland är demilitariserat och neurtaliserat är inte bara en fråga för Finland, att demilitariseringen inte kränks är av intresse för alla signatärmakterna. Så här sa jag i talet då lagtinget öppnades i november. "Det är oroligt i vår omvärld, krig härjar i vår närhet, ryska militärflygplan kretsar runt grannländers gränser med kort säkerhetsavstånd och visar upp sin militära upprustning, moder jord säger ifrån och visar genom skogsbränder och översvämningar att klimathotet måste tas på allvar. Ebolasmittan som först var något fjärran långt borta i Afrika börjar uppträda närmare och kräver beredskap även hos oss. Precis som ni säger, herr landshövding, så påverkas Åland också i högsta grad av vad som händer internationellt i vår omvärld. Rysslands importstopp är ett konkret exempel på hur även vi berörs.

Ålands demilitarisering och neutralisering får inte kränkas. Från åländsk sida har vår uppfattning alltid varit att de avtal som rör Ålands demilitarisering och neutralisering samt den sedvanerättsliga statusen fortsättningsvis gäller oavsett förändringarna i omvärlden. Den uppfattningen är fortsättningsvis högaktuell med anledning av de förändringar som den geopolitiska situationen i Europa för närvarande genomgår och de civila kriser som vi kan ha framför oss. Demilitariseringen och neutraliseringen ska upprätthållas och dess giltighet ska kontinuerligt hävdas oavsett om det sker förändringar på det säkerhetspolitiska planet, nationellt eller internationellt."

Inga kommentarer: