onsdag, maj 25, 2016

SKULLE DU VILJA VETA VAD DITT BANTADE HUSPAKET INNEHÅLLER?

På måndag ska vi fatta beslut om regeringens förslag till tilläggsbudget för 2016. Vi har debatterat den idag och fortsätter på måndag. Jag och mitt parti är helt med på att vi måste spara och vi tror att nivåerna som regeringen föreslår är rimliga. Däremot är det märkligt att fatta beslut när vi inte får svar på våra frågor, ärligt talat så vet vi inte vad vi beslutar om. Vi har ställt frågor på nytt idag och vår förhoppning är nu att regeringen anstränger sig lite nu och ger oss besked på måndag innan vi ska fatta våra beslut.

Jag gjorde en liknelse idag. Om en familj beställer ett huspaket. Familjen har bedömt att taket för utgifterna för huset är 200 000 euro. Förslaget till huspaket kostnadsberäknas till 250 000. Alltså måste 50 000 bantas bort. Jag tror de flesta förstår att familjen vill veta vilka konsekvenser inbesparingen har för huset innan de gör beställningen, dvs fattar beslutet.

Förhoppningsvis kommer regeringen med svar på måndag. Inför framtiden hoppas jag att vi får ett mer demokratiskt, transparent och tydligare förslag till budget för 2017 och att regeringen innan den lämnar förslaget vet vilka konsekvenser förslaget har. Då blir beslutet mer kraftfull och som jag framförde i anförandet så har vi bättre förutsättningar för att kunna biträda regeringen och hjälpa till med samhällsutvecklingen.

Inga kommentarer: