tisdag, maj 31, 2016

Moderater, liberaler och sossar svänger allt mer vänsterut.

Vi avslutade tilläggsbudgetbehandlingen med omröstning igår.
Några exempel:

Vi är beredda att spara lika mycket som regeringen, men föreslår en mindre inbesparing på ÅHS och kommunerna på kort sikt och är istället beredda att ta mer från infrastruktur.

Vi vill inte att landskapet ska konkurrera med våra restauranger eller övrigt näringsliv under lågsäsong genom att börja med restaurangverksamhet för att servera luncher till högskolan.

Vi vill inte att landskapet ska bygga en tvätthall för lastbilar.

Vi vill utveckla verksamheten vid Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors och se till att det finns tillräckliga resurser särskilt i Helsingfors med tanke på den senaste tidens utveckling.

Moderaterna, liberalerna och socialdemokraterna höll inte med...

Vi hoppas att regeringen efter debatten kommer att överväga att driftsprivatisera vägunderhållet och att de som känner sig diskriminerade på Åland fortsättningsvis ska kunna vända sig till någon på Åland och inte bli hänvisade till Finland. Alla, särskilt de som känner sig utsatta måste ha rätt till Ålands självstyrelse.

Inga kommentarer: