onsdag, april 27, 2016

Regeringen behöver bli mer öppen, transparent och vi förväntar oss att vi lever i en modern demokrati.

Nu är remissdebatten om tilläggsbudgeten avslutad. Jag har hållit tre anföranden idag om utbildning, vikten av politiska relationer och kontakter till vår omvärld och om självstyrelsen. Jag avslutade med att diskutera lite kring demokrati.
Jag kunde konstatera att regeringen begär fullmakt in blanco för sina inbesparingar. Vi har inte haft möjlighet att på ett övergripande plan som folkvalda få säga vad vi tycker. Efter att budgeten är klubbad kommer regeringen efter utredningar att överenskomma slå fast hur det ska bli och lägga in det i budgeten för 2017. Vi hoppas regeringspartierna snarast sammanstrålar och kommer överens om vad budgeten egentligen innehåller. Idag har åsikterna gått isär på många punkter. Om vi inte får information till lagtinget och kan föra öppna diskussioner så blir arbetet helt internt inom regeringen utan insyn och utan att vi folkvalda involveras och ålänningarna kan följa med. När de utredda förslagen väl är i budgeten är det inte lätt att ändra annat än möjligen mindre justeringar.
Det andra demokratiproblemet är att det varit glest, stundtals nästan tomt, i regeringsbänkarna. Lantrådet har sagt att regeringen är lyhörd för vad vi folkvalda säger. Det vore då önskvärt med närvaro och att de folkvaldas synpunkter borde förtjäna större respekt, prioritet och engagemang. Vi valde också att ge åtta frågor på förhand till regeringen så att vi skulle få bra svar och så att den skulle kunna förbereda sig. Men det arbetssättet var tydligen inte uppskattat för frågorna har helt förbigåtts med tystnad. Den här debatten har inte regeringen visat mycket intresse för.
Vi får hoppas att regeringen blir mer öppen, transparent och att vi får en modernare demokrati.

Inga kommentarer: