måndag, april 04, 2016

Regeringens tobakslag blev en tummetott.

Om drygt 20 år ska hela Åland var tobaksfritt.

I Ålands regerings handlingsprogram slås en huvudmålsättning fast – att minska alkohol- och tobakskonsumtionen.

Regeringen konstaterar att tobaksanvändningen tillsammans med tre andra faktorer är en börda för samhället i form av sjuklighet och tidig död och att tobaken är särskilt skadlig. Särskilt bör hälsoskydd främjas särskilt för att minska förekomsten av rökning bland ungdomar. Dessutom slås fast att tobak är en av de enskilt största hälsoriskerna och inkörsport till missbruk och droger.

Regeringen skriver att den agerar för att minska efterfrågan tillgång och tillgänglighet på tobak.
Men sen när man fortsätter och läser paragraferna så ska det införas förbud mot elektroniska cigaretter. Men inte mot alla e-cigaretter utan endast mot de som är smaksatta t.ex. med hallon och lakrits.

En av tyngdpunkterna i EU;S direktiv är att tobak inte ska exponeras. Av alla drogpolitiska program som parlamentariskt tagits fram har konstaterats att ökad tillgänglighet ökar även förbrukningen. Men nu är det plötsligt oviktigt. Men varför inleds då lagstiftningen med att berätta att regeringen minskar tillgänglighet, tillgång och exponering? Lagstiftningen är inte färdig – den hänger inte ihop.

I Åbo underrättelse kan man läsa ”Fritt fram att exponera tobak på Åland”. Fint varumärke – eller hur!

1 kommentar:

Ed Devin sa...

If you are just getting started, smok tfv8 big baby light edition is definitely the best choice. Besides joyetech exceed d19 atomizer has absolutely amazing flavors, produces lots of vapor, has a great battery, is extremely convenient to use. Shipping is fast and vapesourcing customer service is friendly. Nothing bad to say.