fredag, april 01, 2016

Kanske vi kan spara och klara oss utan vår regering?

Den slutsatsen blev jag tvungen att dra idag efter att jag frågat vad regeringen gjort åt det faktum att våra nyanlända ålänningar kommer att tvingas åka till Åbo för att få uppehållsrätt. Frågan är av regeringen prioriterad som av ”yttersta vikt”, ändå har den politiskt inte gjort någonting för att få en ändring i ärendet. Det som gjorts är att det skickats ett utlåtande som en tjänsteman sammanställt inom landskapsregeringen – inga ansträngningar har gjorts för att undvika denna förändring, inga kontakter har tagits till ministern i Finland. Jag frågade vad minister Fellman kommer att säga till våra nyinflyttade ålänningar om hur detta ärende har skötts och hur prioriterad frågan egentligen är? Det som gjorts är det som tjänstemännen gjort, var ungefär svaret. Det som oroar mig är att det är en fråga av ”yttersta vikt” – hur sköts då de frågor som ”bara” är viktiga?

Dessutom borde ärendet fattats på föredragning av ministern i plenum. Så står det i lagen. Minister Fellman svarade att hon inte hann och att hon därför valde att fatta beslutet själv. Hon sa också att det var min sak att ta till åtgärder om jag ansåg att hon gjort fel....!!! När och vem har rätt att välja om man följer lagen eller inte? Anser regeringen att man kan välja själv om man ska följa lagen eller inte? Hur skulle det bli om vi andra i samhället skulle göra så. – Jag fick lite ont om pengar den här månaden så jag väljer att inte betala någon kommunalskatt – orimligt förstås.

Lantrådet var inte på plats idag – så det här blir väl för henne att styra upp. Nu får vi hoppas att regeringen innan den ikväll släcker sina lampor och avslutar arbetsdagen funderar igenom vad de behöver ha med sig hem i portföljen och läsa på så att nästa vecka förhoppningsvis blir en bättre vecka.

För egen del ska jag byta romanen ikväll mot ”Tobaksdirektivet” och se hur väl regeringen lever upp till skrivningarna i handlingsprogrammet i sitt förslag till tobakslag som vi ska debattera på måndag.

Trevlig helg!

Inga kommentarer: