måndag, december 07, 2015

Berömmet och alternativen kommer inte fram i media - bara kritiken...

Under debatten om regeringens handlingsprogram har både partiet och lagtingsgruppen tagit ställning till innehållet. I debatten i lagtinget har vi framfört både kritik, beröm och även alternativ och en del mer innovativa tankar.

När jag går igenom medierapporteringen kan jag konstatera att kritiken som getts till programmet har lyfts fram, men inte de delar vi berömt och inte heller våra nya idéer.

Dessutom till de delar när någon fått slut på argumenten och istället gått till mer personliga angrepp eller direkta elakheter så har även det fått plats i spalterna.

Orsaken till att jag funderar lite djupare över detta är att jag har mött kommentarer om debatten att den är så ”tjafsig” och att väljarna inte alls uppskattar det ordklyveri som presenteras. De som inte lyssnat på debatten utan bara läst och lyssnat till mediernas rapportering så kanske fått en sådan bild.

Att vi är emot en folkomröstning om framtidens kommunstruktur i den form som regeringen föreslår, sänkt rösträttsålder, experimenterande med jordförvärvsreglerna och tveksamhet om ambitionerna om hållbar utveckling går ihop med regeringens tillväxtmål, har vi framfört och det har medierna redovisat.

Däremot rapporterar ingen om att vi stöder nolltolerans mot alla former av våld och nollvision för självmord, jämställda löner och satsningen kring Ungdomens hus. Vi stöder ett långsiktigt utgiftstak, att intäkterna ska täcka driftsutgifterna. Att landskapsarkivet digitaliseras är bra, vi välkomnar starthjälp för nya företag, energikontor, avbyråkratisering applåderar vi, liksom ett forum för primärnäringarna, att varje beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys osv

Vi lovade också att vi kommer att stå enade och försvara regeringen i externpolitiken.

Dessutom hade vi visioner om hur vi kunde utveckla skolan, turismen, kulturen och använda det nordiska samarbetet ännu bättre på Åland – som några exempel.

Men det har inte nått över nyhetströskeln.


2 kommentarer:

Jörgen Strand sa...

Hej!
Även då man lyssnade till debatten så var det rätt gnälligt. Jag tror att ni med er erfarenhet från regeringsarbete skulle vinna på att vara mer konstruktiva och ödmjuka. Efter att jag själv suttit i regeringen så försökte jag att helt och hållet lämna bort gnällandet. Jag röstade för det mesta med regeringen. Ja, till och med försvarade regeringen då utskottsordförande A.E. hade kommit på andra tankar i t.ex frågan om passageraravgifter. Men det är säkert inte så lätt då man är besviken över regeringsbildningen, media,m.m. Styr upp ur gnälldiket och kör på med en konstruktiv politik.

Lycka till / Jörgen Strand

Britt Lundberg sa...

Vi gör vårt bästa och hoppas nån vill lyssna. Tack för lyckönskningen!