onsdag, september 23, 2015

Vi som är små måste hålla oss framme när de stora försöker styra världen.

Idag får vi finbesök. Det är allmänt känt att Belgien är splittrat i två språkgrupper, valloner och flamländare, som grälar så intensivt att landet ofta saknar en funktionsduglig regering.Men att Belgien dessutom har en tredje språkgrupp är mindre känt.Men faktum är att de tyskspråkiga i östra Belgien har långt driven autonomi, starkare grundrättigheter än de flesta språkliga minoriteter i Europa, egen parlamentsplats i Europaparlamentet. De tyskspråkiga i Belgien är cirka 100 000 personer. Man har eget parlament, egen regering, eget skolväsen, egen radio och egen dagstidning. Parlamentet ligger i "huvudstaden" Eupen och har existerat sedan 1984. Sedan några decennier ger grundlagen de tyskspråkiga rätt att bestämma över frågor som gäller bland annat hälsovård och familjepolitik, skolor och utbildning, kultur och arbetskraftspolitik. Talman Karl-Heinz Lambertz besöker Ålands lagting tillsammans med kollegor från parlamentet. Både Åland och den tyskspråkiga minoriteten i Belgien har mycket gemensamt. De är alltså viktigt att vi som är små håller oss framme när de stora försöker styra världen. Bilden är från mitt besök i parlamentet i Eupen i fjol.

Inga kommentarer: