måndag, september 28, 2015

Mitt i grytan eller långt från makten, alla är lika viktiga

På flygfältet på väg på uppdrag till Bryssel. I lördags Kökar idag måndag Bryssel. Från ytterskärgård till storstad. Från liten till stor. Från perifert avstånd till makten till centrum av grytorna. Gemensamt har vi att båda samhällena består av människor med lika värde, båda behövs. Båda behöver tas i beaktande när beslut fattas. Jag är stolt över att jag kan bidra med flera olika perspektiv på leverne och vardag.

Inga kommentarer: