söndag, september 27, 2015

En minister i regeringen borde ha särskilt ansvar för skärgårdsfrågor

ag sitter vid morgonkaffet och smälter alla intryck från vårt viktiga och intressanta möte på Kökar igår. Ett av de mest engagerade och engagerande möten jag deltagit i. Seriösa redogörelser för hur kommunen jobbar, fantastiska visioner för framtiden, konkreta förslag till lösningar, stolthet över hur kökarsborna ställer upp för att få sin kommun att fungera, farhågor över hur engagemanget och det ideella arbetet skulle försvinna om Kökar sammanslogs med andra kommuner och ibland sammanbitna miner över hur en liten skärgårdskommun ibland har så oerört svårt att bli pålyssnad och tagen på allvar. Mötet hölls på Cafeterian på Kökar som drivs av enstusiastiska entreprenörer. Jag är både inspirerad och tagen på samma gång och konstaterar att mycket har gjorts, endel har utlovats men inte blivit av och massor behöver göras. En minister i nästa regering borde ha ett särskilt ansvar för skärgårdsfrågor.

Inga kommentarer: