torsdag, januari 03, 2008

Idag blev det lasagne - men själv hann jag inte äta

Idag har jag dels hunnit bekanta mig med Navigare. Navigare är ett resurscenter med uppgift att utöka möjligheterna till nätbaserade distansstudier för enskilda åländska studerande i nära samarbete med offentliga myndigheter.
Navigare fungerar också som huvudadministratör och användarstöd för lärplattformen Fronter, som används i de åländska gymnasialstadieskolorna. Genom Fronter kan lärarna, elever, föräldrar, skolledning kommunicera med varandra. Där finns meddelanden om allt från när uppgifter skall vara inlämnade, mail och sms till fullständiga fakta om olika kursers innehåll. Fronter används även inom administrationer för kursresultat och mycket annat. Dessutom lägger lärarna in undervisningsmaterial på den så att andra kan använda det som fungerat bra.
Systemet är imponerande. Största problemet är att vi fortfarande lever i det tidevarvet som det bara är entusiasterna och några till som verkligen använder den. Många har inte kommit över tröskeln och inte riktigt orkat ta sig tiden för att lära sig hur den fungerar och därmed inte heller inser nyttan med den.
För att råda bod på detta avser landskapsregeringen med pengar från Europeiska socialfonden dra ingång en omfattande fortbildning för lärare och skolpersonal på IT-området.
Jag har också presenterat de senaste skisserna över sjöfartsmuseet för mina kolleger idag. Sjöfartsmuseets utbyggnad var föremål för en arkitekttävling 2003 och det vinnande förslaget "Till havs" har nu omarbetats för att komma ner lite i pris. Projektet har minskat med 30% men alla inblandade är överens om att det blir ett bättre museum så här! Kvar finns några arkitektoniskt snygga men kanske inte byggnadstekniskt de bästa lösningarna men jag är rädd för att det inte går att ändra på det mer i och med att det dock är ett specifikt bidrag som vunnit. Byggstart 2009!

I landskapsregeringen har vi idag också fattat beslut om förslag till en ny lagstifting om energiprestanda i byggnader. Målet med den är att öka medvetenheten om hur energislukande våra hus är .Till största delen berör lagstiftningen stora hus (1000 m2). Men vill du sälja ditt skall du kunna uppge hur mycket energi som går åt för att värma upp ditt hus. På det sättet blir energi också en faktor som aktivt avgör när du skall köpa ett hus och energisnåla hus blir attraktivare.
I kväll har jag suttit med representanter för de olika partierna inom stadspolitiken för att finna en lösning på hur kommande stadsstyrelse skall se ut. Så idag blev det en lång arbetsdag där jag hann hem och laga lasagne till familjen men däremot hann jag inte få den färdig tills jag själv skulle på möte - så jag fick nöja mig med kaffe och smörgås. Så alla dagar är som synes inte som igår.

Inga kommentarer: