söndag, januari 20, 2008

Bio Savoy på allas läppar

Bio Savoy är ett ämne på mångas läppar. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi har en biograf på Åland. Jag tycker det är ett fattigdomsbevis att vara utan biograf. Film som kulturförmedlare blir allt viktigare och tekniken går framåt. Filmen blir mer lättillgänglig. Dessutom satsar vi extra medel på filmverksamhet riktad till ungdomar.

Egentligen är byggnaden Savoy och att Åland är utan biograf två separata frågor. En lösning på biograffrågan måste inte nödvändigtvis vara Savoy huset.

Mariehamns Stad säger i sin generalplan att Savoybyggnaden är kulturhistoriskt värdefull - därför har vi från landskapsregeringens sida frågat staden vad man tänker göra nu när huset ev. kommer att rivas. Landskapsregeringen har ännu inte tagit ställning till stadens svar på landskapsregeringens brev. Staden säger i sitt brev att man inte är beredd att k-märka byggnaden mot ägarnas vilja - vilket jag har stor respekt för. Däremot tycker jag att staden, som har planeringsmonopolet, borde vidta någon form av åtgärder. Jag vet att staden söker andra lösningar, hoppas man finner goda ideer.

Att möjliggöra en biograf ser jag som kulturell infrastruktur. Jag hoppas att det skall finnas privata initiativtagare som vill bedriva kommersiell biograf på Åland och att Vera festivalen och andra projekt och evenemang inom området kunde få hyra in sig där.Landskapet kan inte bedriva biografverksamhet. Jag tror inte heller det är möjligt att få igenom ett beslut där landskapet skulle köpa byggnaden och renovera upp den.

Däremot är vi beredda att på något sätt medverka för att möjliggöra biograf på Åland. Dyker det upp ett eller flera initiativ från privat håll så anser jag att vi från offentligt håll skall vara beredd att på ett eller annat sätt hjälpa till i den mån som det inom regelverket är möjligt. Jag tror det börjar bli bråttom.

Vi har spännande veckor framför oss!

Inga kommentarer: