torsdag, februari 15, 2007

Regionkommittén borde fungera som en andra kammare

Regionkommitténs roll borde stärkas. Alde gruppen (Europas mittenpolitiker) diskuterade att i samband med eventuella omförhandlingar av fördraget kämpa för att Regiokommittén skulle få status och fungera som en andra kammare till Europa parlamentet, i stället för att som idag endast vara en rådgivande instans.

En strålande idé - vi skulle få betydligt mer ut av Regionkommittén om det skulle förverkligas. Särskilt optismistisk är jag dock inte. Tanken lär motarbetas av Europa parlamentariker som känner att de inte är helt ensamma med sin status. Tänk vad avundsjuka är destruktivt!

Grönboken för den Maritima stratiegin (Europas framtida havspolitik) där jag varit ALDE gruppens talesman, är slutbehandlad i Regionkommittén. Det känns bra att Åland redan på första diskussionsstadiet varit aktiv och fört fram sina positioner. Nästa steg är en vitbok och sen först följer eventuell lagstiftning som skall implementeras i vår egen lagstiftning. Att i tidigt skede aktivera sig minskar riskerna för otrevliga överraskningar senare när lagstiftningen kommer.

Fortsättningen på strategin med havspolitiken från min sida är att kontakta de Europa parlamentariker som skall jobba med grönboken för att påverka och få våra positioner med in i parlamentets positioner. Vi har lyckats tidigare - trägen vinner!

Inga kommentarer: