måndag, juni 13, 2016

Vi lämnar en oerhört viktig vecka bakom oss

Vi lämnar en oerhört viktig bakom oss, en av de viktigare hittills i år.

På måndagen diskuterade lagtinget externpolitik och hur Åland ska säkra sitt inflytande inom det Nordiska samarbetet och göra sig gällande inom EU. Hur kontakter ska tas tillvara, användas och underhållas och nya skapas. Till väldigt få delar är vi en isolerad ö, i nästan allt vi gör behöver vi förhålla oss till andra och det ger även möjlighet till bättre lösningar. Bl a fick vi ett löfte från regeringssidan om att alla behörighetsvillkor för tjänster ska
Vi hade även en frågestund där ålänningarnas tankar och frågor förs fram till regeringen via oppositionen och förhoppningsvis sätter frågorna i rörelse.

Sveriges nationaldag firades och gav tillfällen till samtal om fördjupade och förnyade samarbeten.

Ålandskommittén har haft sammanträde i Helsingfors och förberett ett mycket viktigt kommande möte som kommer att hållas på Åland i augusti.

Republikens president har besökt Åland. President Niinistö är en nyckelspelare inom finländsk politik. Många lyssnar på honom. Han lovade framföra vårens utveckling av allt kyligare relationer mellan Åland och Helsingfors. Det är bra men förutom presidentens hälsning är det avgörande att Åland själv jobbar aktivt för att mjuka upp relationerna och reda ut frågor och framförallt komma med förslag på lösningar och bra idéer som för framåt. Här finns det ingen tid att vila.

Ålands grundskolor har haft skolavslutningar och antagningsbeskeden har nått till alla som sökt till gymnasieutbildningen. En oerhörd viktig uppgift nu är att finna lösningar för de som inte fick någon plats till hösten.

Åland firade självstyrelsedag. Många tar självstyrelsen för given och tänker kanske inte så mycket på vad den verkligen betyder för oss. Tal framfördes som till stora delar var spänstigt och ärligt och som väckte vidare tankar och reaktioner, vilket är bra för det leder ofta vidare till något nytt.

Tre nya partiledare har utsetts i Finland. Alla kommer från den svenska kustremsan. Vid de olika partidagarna har funnits tillfällen för ålänningar att vara på plats och gratulera och skapa relationer från första stund. Under partidagar finns gott om tid för samtal och för att bli ordentligt bekanta. Där blandas formella tal med informella program och middagar.


Det blev en lång lista, ändå är det bara ett axplock. Spännande att se vad nuvarande vecka ger för möjligheter.
Inga kommentarer: