onsdag, juni 17, 2015

Vi vann!

Det är inte ofta som jag får gratulationer efter fullmäktige, men igår kväll hände det. Budgeten för staden 2016 är godkänd. Till stadsstyrelsens förslag lades nio ändringsförslag varav fyra var de jag lade fram. Endast två godkändes av fullmäktige - båda vara de som jag föreslog. Den ena som godkändes möjliggör att MLK får hyra Bollhalla på motsvarande sätt som Sleipner hyr ridhuset i Espholm. På så sätt så får de som känner behoven och verksamheten ansvar för tidsbokning, prissättning och marknadsföring. Något de är mycekt bättre på än staden. Vidare ska en utredning om att sälja eller bolagisera VA-verket tas fram under 2016. Det är bra bl a för att vi ska slippa ställa avloppsinvseteringar mot skola och omsorg. Ytterligare föreslog vi att staden skulle ta en aktiv roll i utvecklingen av KST och ta initiativ till södra Ålands socialområde och ytterligare att staden skulle framföra till landskapet att staden borde få en särskild summa för sitt ansvar som "huvudstad". Pengarna skulle ses som en ersättning för ett välkomnande till stadens verksamheter till alla oavsett vilken kommun man bor i. Men tyvärr tyckte inte tillräckligt många att det är en bra ide.

Inga kommentarer: