tisdag, juni 23, 2015

Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll

Åland behöver stabilitet och framåtanda. Med avstamp i historien ska vi ta sikte mot framtiden. Vår demilitarisering och neutralisering är unik och tryggar vår vardag i ett skakigt Europa. För att få framgång i vårt framtidsarbete måste vi ha ständig kommunikation och närvaro i internationella och nationella sammanhang. Av det förflutna kan var och en lära. Idag gäller det att också lära av framtiden. Då gäller det att vara närvarande i nutiden. Allt hänger ihop och det som händer runt omkring oss påverkar oss. Därför måste vi vara medvetna om vad som sker så att vi kan förhålla oss till det. Vi har en riksdagsledamot som påverkar att lagar som stiftas i Finland men gäller oss också ska passa in i vårt samhälle. Vi har representation i det nordiska samarbetet, som vi också ska överväga om det inte core skäl att anhålla om fullvärdigt medlemskap till. Men vi har ingen formell beslutande plats i Europaparlamentet. Det demokratiska underskottet kräver ännu mer av oss i form av närvaro och påverkan. Det är i EU som en stor del av vår vardag skapas. Därför är det oerhört viktigt att vi hänger med och har gott om kontakter så att vi kan medverka till att besluten som fattas är kloka och fungerar även för oss.

Inga kommentarer: