lördag, juni 06, 2015

Grattis gudmor Sverige på nationaldagen!

Herr generalkonsul, fru Marika! Bästa nationaldagsfirare! Mina damer och herrar! Ålands självstyrelse framför våra varmaste gratulationer på nationaldagen. Grattis Gudmor Sverige! Vi har 600 år av gemensam historia fram till freden i Fredrikshamn 1809 då Åland skildes från Sverige och Åland kom under rysk överhöghet. Trots att vi inte längre tillhör samma länder har vi en livslång och viktig relation där Sverige har ett särskilt ansvar för oss. Åland har en strategiskt viktig betydelse för alla parter kring Östersjön. Det är speciellt viktigt för Finland, Sverige och Ryssland, de bildar en triangel med Åland i mitten. Betydelsen visas inte minst av att alla tre är representerade på Åland i form av vår landshövding, Sveriges generalkonsulat och Rysslands konsulat. I januari i år kunde vi läsa i media om regementet i Gävles topphemliga uppdrag under kalla kriget. Planen var att om ryssarna skulle anfalla Finland, då skulle Åland intas för att skydda Sverige. Planerna var så hemliga att regementets egna officerare inte ens kände till dem. Genom att inta Åland kunde man dels försvara Sverige från angriparna, dels låta Finland fokusera på att skydda sina egna gränser. Bland de kyliga vindar som blåser och de oroligheter som finns runt om oss så har Sverige ett särskilt ansvar för att det fästs vikt vid Ålands demilitariserade status och att den respekteras och vi upplever att Sverige nästan alltid har agerat exemplariskt även i fråga om demilitarisering och neutralisering. Det är också mycket uppskattat att Åland numera alltid är inbjudna att delta i nordiska säkerhetspolitiska diskussioner, ett initiativ som tillkom under Sveriges ordförandeskap. Ovärderliga tillfällen för oss att lyfta Ålands status och demilitariseringen samt hålla den levande. Centralt i tillkomsten av den åländska självstyrelsen var just örikets strategiska läge. Sverige var orolig för att Finland som ung nation skulle intas av Ryssland på nytt och att Ryssland då skulle från Ålandsöarna rikta en pistol mot Sveriges hjärta. Kampen slutade dock med att Förbundsrådet tillerkände Finland suveräniteten över Åland. Sverige erhöll garantier för Ålands demilitariserade status och neutralitet och gav genom Ålandsöverenskommelsen garantier så att Åland kan bevara sitt svenska språk, sin kultur och lokala sedvänjor. Jag vet inte hur väl den enskilde svensken känner till Ålandsöverenskommelsen och Sveriges särskilda ansvar och åtagande över Åland. Men Ålandsfrågan gjorde svenskarna medvetna om ålandsöarnas existens och kom att fungera som lysande turismreklam. I Finland uttrycktes en oro över de stora turistströmmarna som kom från Sverige till Åland. Var Svenskarna på väg att erövra Åland på nytt bakvägen? Men oron var obefogad. Åland hade så småningom börjat lära sig dra nytta av sin insulära charm och använda den. Nationernas förbunds beslut den 24 och 27 juni 1921 bygger broar mellan Finland, Åland och Sverige. Kontakterna med Sverige alltid har varit av stor betydelse genom den språkliga gemenskapen, det stora intresset bland ålänningar att studera i Sverige och även för svenska ungdomar att studera i vår högskola samt för TV-frågan. För att bevara och utveckla vårt svenska språk och vår kultur så har tillgången till det svenska TV-utbudet en avgörande betydelse. Vi är oerhört tacksamma för den starka insats Sverige gjorde för ålänningarnas möjligheter att se svensk TV genom Väddö-sändaren 1967. Nu har tekniken utvecklats och frågan behöver ses ur dagens perspektiv och ge oss möjligheten att ta del bl a av SVT-play men också andra internettjänster över gränserna. Vi behöver även flagga för att diskussionen om elöverföringstarifferna behöver hållas levande och drivas mot en lösning. Åland har numera ett större handelsutbyte med Sverige än med Finland. Orsakerna till detta är flera: en valutakurs som under perioden var gynnsam för åländska företag, etablerandet av svenska butikskedjor på Åland, möjligheten att få använda sitt modersmål samt att de allt större studiegrupperna i Sverige tar med sig handelskulturen och personliga kontakter vid återflytten till Åland. Det är förstås oerhört spännande även för oss att ta till vara att Mälardalen är en av världens snabbast växande regioner! Det var intressant att konstatera att Sverige är bra på innovationer medan Åland är bra på att kommersialisera. Ett samarbete där vi kan kommersialisera innovationerna vore fantastiskt. Tillsammans ska vi mota och ta bort gränshinder och ta till vara kompetenser som finns och möjliggöra för dem som vill komma in. För att vi på Åland ska lyckas med att ta tillvara innovationer och kommersialisera dem behöver vi utveckla vår självstyresle. Här är arbetet med det nya självstyrelsesystemet centralt. För att kunna skapa resurser behöver Åland ha inte bara ansvar över att fördela sina skattepengar utan också för att skapa dem. Det ger en helt annan nerv och ett starkare incitament för att driva samhället och näringslivet framåt. Det blir avgörande och oerhört viktigt det arbete som genomförs i Ålandskommittén under det närmaste året. Åland gästades av en riksdagsledamot från Sverige förra veckan och vi fick det glädjande beskedet att det goda samarbetet mellan Ålands lagting och Sveriges riksdag kommer att fortsätta bland annat kommer den åländska vänföreningen som bildades under den förra mandatperioden i Sveriges riksdag att arbeta vidare. Vi ser framemot ett aktivt samarbete och välkomnar vänföreningen att besöka Ålands lagting. Den här typen av vänner och kontakter är mycket viktiga och användbara. Ålandskungen Julius Sundblom uppmärksammas på olika sätt i år eftersom det är 150 år sedan han föddes. Hela sitt liv kämpade Julius Sundblom för att Åland skulle förbli svenskt. Allt han gjorde i sitt offentliga liv - som lantdagsman (motsvarar dagens riksdagsledamot), som grundare och chefredaktör för Ålandstidningen, som landstingets talman – hade han Ålands svenskhet som yttersta mål. För sin kamp blev han fängslad. För sin kamp och sina gärningar blev han Ålandskungen med Ålands folk i det närmaste mangrant bakom sig. Även om vi ålänningar var besvikna över att vi inte fick återförenas med Sverige för drygt 90 år sedan så bedömer jag idag att ålänningarna är nöjda och stolta över att vara ålänningar. Vi är oerhört tacksamma över de goda relationer vi har till vår gudmor Sverige i väster. Trots att Julius Sundblom aldrig fick se sin dröm om återförening gå i uppfyllelse måste han ändå ha varit nöjd när han på ålderns höst betraktade sitt älskade landskap. Åland var demokratiskt, självstyrt, svenskspråkigt och demilitariserat. Detta var till stor del resultatet av hans livsgärning. Bästa Herr generalkonsuln. Ni har ett viktigt uppdrag och jag vet att ni också uppfattar det så. Vi har redan haft flera givande diskussioner mellan er och självstyrelsen. Vi känner att det finns ett härligt engagemang och en imponerande mängd med kunskap hos er. Vi ser verkligen fram emot ett gott samarbete. Våra varmaste gratulationer än en gång till Sverige och vårt varmaste välkomnande till er vårt generalkonsulpar och hela er familj. Jag hoppas ni kommer att trivas på Åland och med oss ålänningar. Jag vill också passa på att gratulera till ännu en seger i Eurovision Song Contest. Jag föreslår att vi höjer våra glas och frambringar en skål för Sverige och för generalkonsulsparet! Grattis på nationaldagen!

Inga kommentarer: