måndag, maj 11, 2015

Förtroende är som ett papper...

Idag har jag ägnat mig åt förtroendeskapande samtal, både österut och västerut. Att sköta om och hålla liv i relationer och förtroenden är oerhört viktigt och värdefullt. Som ordspråket säger : Förtroende är som ett papper. Om har skrynklat ihop det så går det inte att få det perfekt igen.

Inga kommentarer: