torsdag, april 23, 2015

Kombinera VD och ordförandeuppgiften - värna public service.

En arbetande styrelseordförande värnar public service Public service, en fri och oberoende informationsservice till allmänheten är en viktig grundbult i en demokrati. Behovet av att spara och tankar på omorganisation är aktuella när Ålands radios VD avgår med pension. Jag anser att redaktionellt arbete och den administrativa ledningen av radions ekonomi ska hållas isär för att trygga public service. Jag förstår att inbesparingar behöver göras. Mitt förslag är att styrelseordföranden även fungerar deltid som VD. Att tillsätta en sk "arbetande styrelseordförande" som även har VDs uppgifter förekommer och skulle i det här fallet både leda till en inbesparing och hålla rollerna med att sköta bolagets ekonomi och redaktionens uppgifter isär.

Inga kommentarer: