tisdag, oktober 04, 2011

Centern har lindrat krisen för den enskilda människan

Centern bedriver en genomtänkt ekonomisk politik. Precis som man inom familjens ekonomi strävar till att bygga upp en liten buffert för att kunna klara oförutsedda händelser eller behov av investeringar så har centern inom landskapet sedan 1995 varit med och sparat ihop 120 m € till en reserv att kunna användas under svåra tider.
Inkomsterna genom den sk klumpsumman har under den här mandatperioden minskat drastiskt. Vi har därför använt våra sparade medel exakt så som det ursprungligen var avsett.
Vi har genomfört besparingar, många smärtsamma sådana, och utöver det använt utjämningsfonden. Målet med utjämningsfonden var att den enskilda ålänningen i vardagen skall drabbas så lite som möjligt ifall landskapet hamnar i ekonomisk kris. Vi har klarat sysselsättningen och har inte behövt knuffa ut personalen i arbetslöshet. Vi har tagit ansvar för att kommunerna i största möjliga mån fortsatt ska kunna bibehålla servicen och tryggheten för medborgarna trots att inkomsterna minskat dramatiskt för landskapet.
Inom stadspolitiken har Mariehamns centern tagit initiativ till minska stadens skuldbörda. Centern har även konsekvent lyft ekonomin och behovet av ansvarstagande och långsiktighet. Vi har även denna vår initierat till diskussioner mellan gruppledarna om gemensamma linjedragningar.
Vi håller ett fast grepp om den ekonomin och har ansvarsfullt skött våra ansvarsområden. Vi har bidragit till både en uppbromsning och inbesparing.
Helhetsansvaret har lantrådet och finansministern.

Inga kommentarer: