onsdag, augusti 12, 2009

Kulturteam och skolstart

Har just intervjuats av Ålandstidningen angående Stefan Simonsens tankar om ett kulturteam. Visst är det en god ide...men det bygger på en kulturbudget som är mångdubbel den vi har. Fem anställda blir mycket administration - hur mycket blir det kvar till kulturen? Det vore intressant att få lite utvecklat hur medlen skulle användas. Härligt att det finns ett engagemang.

Har också intervjuats om skolstarten - om den fysiska och psykiska miljön och hur viktigt det är att hemmet stöder barnet i sitt skolarbete - att man visar att skolarbetet är ett viktigt arbete och inte ett nödvändigt ont. Snart drar hösttermingen i gång och den 28 augusti utlyses skolfreden - en viktig påminnelse om allas rätt till en trygg miljö.

Inga kommentarer: