tisdag, augusti 18, 2009

Åländska studerandes möjlighet till tillträde till svenska högskolor

i går uppvaktade jag tillsammans med överinspektör Elisabteh Storfors, utbildningsdepartementets statssekreterare Peter Horneth. Uppvaktningen gällde de åländska sökandes möjligheter att antas till svensk högskola på lika grunder som sökande från svensk gymnasieutbildning när Sverige från år 2010 övergår till ett nytt antagningssystem med olika urvalsgrupper.I det nya antagningssystemet införs en urvalsgrupp dit sökande med utländska betyg hänförs,
bl.a. åländska. Landskapsregeringen har anhållit om en särskild rätt för åländska sökande att ingå i gruppen svenska betyg. undantag och önskar att de åländska studerande skall antas på samma grunder som de svenska.


Det kändes angeläget att på politisk nivå trycka på och tydligt framföra att det här är en mycket viktig fråga för Åland och ålänningarna Det är av avgörande betydelse för bildningsnivån på Åland!

Svensk högskoleutbildning är på särskilda många områden den enda utbildningsvägen att studera på svenska och i en svensk miljö. Jag passade på att påminna om Sveriges ansvar för att garantera det svenska språket och en levande svensk kultur på Åland.

Statssekreterare Peter Horneth sa att den svenska regeringen har noterat
att landskapsregeringen inte bara ser tekniskt på det nya antagningssystemet – det är ingen idag som kan avgöra inom vilken av grupperna det kommer att bli lättare att bli antagen, utan även principiellt på frågan. Han framhöll även att man tydligt uppfattat Sveriges stora betydelse som utbildningsland för åländska studerande.

Det kändes positivt att konstatera att informationen har gått fram från våra tidigare samtal och påtryckningar som vi gjort både från landskapsregeringen men även via vår aktiva generalkonsul Bertil Jobeus.

Jag anser att det är stor skilland om en studerande från tex Danmark söker till en svensk högskola eller om en ålännning gör det. Den danska studerande söker kanske för att den utbildningen har särskild god renommé eller för att man tycker det skulle vara intressant med en utländsk utbildning medan en ålänning inte har ett alternativ på modersmålet på Åland eller i Finland utan alternativet som finns är att studera i Sverige.

Därför bör vi vara i samma grupp som de svenska studerandena! menar jag.

Utbildningsdepartementet har i juni i år gett Högskoleverket i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för bl.a. sökande med åländska gymnasialstadiebetyg att konkurrera i samma urvalsgrupp och på likvärdiga villkor med sökande som har betyg från svenska gymnasiala utbildningar. Utredningen skall vara klar före första oktober.

Jag tror det är bra att vi sammanfördes med de övriga grupperna. Att som svensk hänföras till utlandskvoten är förstås politiskt svårt, vilket även kan hjälpa oss. Jag hoppas högskoleverket ser möjligheterna och hittar ett system som fungerar!

Nu fortsätter kontakterna och diskussionerna och förhoppningsvis även ett möte med högskoleminister Tobias Krantz, vilken är fullt upptagen hela hösten med det svenska EU-ordförandeskapet, innan beslutet fattas

1 kommentar:

Anonym sa...

Varför skriva blogg när man inte svarar på inlägg.