lördag, mars 10, 2007

Joe Borg lovade mig olika regler för olika delar av Europa

Målsättning med vårt EU-arbete i Bryssel är att vi i framtiden skall slippa obehagliga överraskningar. I onsdags träffade jag europa parlamentarikern Wilhelm Piecyk. Han har ansvaret för dokumentet om Europas havspolitik i Europaparlamentet. Vi talade bland annat om det småskaliga fisket. När jag hävdade att det är viktigt att vi har olika regler för olika delar av Europa och att vi måste skilja på småskaligt fiske och stora trålare, så såg han fundersam ut. Jag fortsatte och bad honom att tänka vilka konsekvenser det skulle ha för kultur, tradiotion och identitet om det inte skulle finnas något fiske på tex de grekiska öarna, Cypern eller Malta.

Han undrade om jag var realistisk i min syn på fisket och berättade att han utan tvekan skulle förbjudit allt fiske redan för 20 år sedan om han haft makten.

Självklart undrade jag varför det.

- För att det inte finns någon fisk! konstaterade han.

Jag berättade att vi visst har fisk i Östersjön och passade på att bjuda honom över på en fiskeutflykt.

Senare på eftermiddagen hade jag använding för denna diskussion som exempel på varför vi måste ha skilda regler för våra olika vatten. Då träffade jag kommissionären Joe Borg som lovade mig att dokumentet och den följande lagstiftningen inte skulle bli "one size fits all". Han kommer på min inbjudan till Åland 2008 - som den första kommissionären?

Inga kommentarer: