onsdag, mars 28, 2007

Hyr vi Mariepark räddar vi Rockoff långsiktigt

Stadsfullmäktige diskuterade i går Marieparks och Rockoffs framtid. Stadsplaneändringen borde ha gjorts för flera år sedan - jag är kritisk till stadens beredning men anser att det är viktigare att komma med förslag till lösningar än att kritisera och fastna i historien.

Att göra som socialdemokraterna föreslår - köpa parken - är inte en långsiktig lösning. Var skall Rock off och liknande arrangemang planeras i framtiden då? Det blir att börja om från början plus att den verksamhet man tänkt bedriva i Mariepark också kommer att kräva en stadsplaneändring. Dessutom tror jag inte att Mariepark passar bra för seniorboende. Vi har bättre tomter på Lotsgatan för det.


Jag vill att Mariepark skall fortsätta vara nöjespark och att en stadsplaneändring skall göra det också till ett festivalområde. Det är en lösning som slutgiltigt möjliggör Rockoff även i framtiden.

För att försäkra oss om att Rockoff blir verklighet i sommar och för att slippa ha samma diskussion nästa år igen tycker jag att staden borde hyra Mariepark av Dennis Janssons företag så att han har ekonomisk möjlighet att arrangera Rockoff på Torget till dess att det finns en ändrad stadsplan som möjliggör Rockoff och liknande evenemang i Mariepark i framtiden. Hyran kunde motsvara de räntekostnader som bolaget har för Mariepark. Dessutom är ju Mariepark anpassad färdigt för festivaler varför vi också bör bevilja bolaget ett evenemangsbidrag så att det går att bedriva Rockoff på Torget med en mobil anläggning.

Optimalt vore om staden under tiden stadsplanen ändras kunde hyra ut nöjesparken i andra hand.

Uthyrd i andra hand eller inte kommer staden självklart att få kostnader för Mariepark. De kostnaderna tycker jag vi får lov att ta för att beredningen och behandlingen av ärendet dragit ut så länge på tiden.

Eftersom Mariehamns centern inte har någon plats i stadsstyrelsen har vi inte kunnat bidra med denna lösning i beredningen, men vi är glada åt att FS och även delar av liberalerna verkar intresserade redan nu att jobba vidare för en lösning enligt dessa tankegångar.

På detta sätt kan Mariepark fortsätta som nöjespark och tivoli under hyrestiden och Rockoff kan så snart stadsplanen är ändrad och eventuella besvär är bemötta återvända till Mariepark.

2 kommentarer:

kim sa...

Eftersom det väldigt sällan är möjligt att äta kakan och ändå ha den kvar, är detta en väldigt bra kompromiss.
Dennis får pengar och kan anordna Rockoff på torget, staden får betänketid och slipper rusha ut temporära lösningar år efter år.

Håller tummarna för att även denna saga slutar lyckligt. Dels för att rockoff faktiskt lockar hit folk, och dessutom ger något åt alla ungdomar att glädjas över.

Keep it up.

Anonym sa...

Vad blir det att kosta stadens skattebetalare ?