torsdag, januari 18, 2007

Tunneln pratas sönder i debatt om Föglö efter tunneln är skärgård eller inte

Frågan om en tunnel till Föglö har nu stötts och blötts i lagtinget. Förslaget är att en omfattande utredning för 1,5 miljon skall göras för att klargöra om det överhuvudtaget är någon idé att drömma om en tunnel till Föglö.

Debatten har ändå mest fokuserat på att regeringspariterna spruckit. FS och S vill ha in en skrivning om att Föglö skall bli en knutpunkt för trafiken och att Föglö om den får en tunnel inte längre skall få räknas som en skärgårdskommun.

Den första frågan är väl ok att man i det här skedet debatterar men ett beslut nu om Föglö skall bli en skärgårds kommun eller inte är nog för tidigt väckt. Ett prakt exempel på försök att prata sönder frågor.

Särskilt med tanke på landskapsandelssystemet som vi just jobbar med tar sikte på att ta bort kriteriet skärgårdskommun. Andra kommuner kan ha det minst lika tufft - ta till exempel Geta. Det skall i framtiden vara befolkningstäthet, bostättningsstruktur och den verkliga ekonomiska realiteten som skall avgöra.

Inga kommentarer: