torsdag, november 26, 2015

Hoppas regeringen tar tills och inspireras på måndag!

Nivåerna på landskapsandelssystemet ska sänkas - här är landskapsregeringen tydlig.

Jag skulle mycket hellre läsa om hur turismen skall utvecklas för att ge nya inkomster och jobb, hur skolformen ska utvecklas för att få dagens barn att passa in och behålla sin kreativitet och få del av tydligare skrivningar om hur vi kunde få företag att välja Åland som testområde för förnyelsebar energi och hur vi ska möta framtiden och säkerhetspolitisk säkra att vi är självförsörjande på mat och energi än att läsa om hur samhället ska svältas och att välfärden och servicen kostnadseffektiveras.

Hoppas regeringen tar till sig och inspireras på måndag!

Inga kommentarer: