måndag, mars 23, 2015

Unga dricker mindre - den trenden ska vi jobba för att fortsätter.

Största delen av dagens lagtingsdebatt har ägnats åt en uppdatering och förnyelse av ordningslagen. Nu gällande lagstiftning är till delar oerhört gammal där bl a begrepp som tukthus och liknande har renasts bort. Det största intresset har dock ägnats åt fjärde paragrafen där debatten blev rätt polariserad. Ska den nu gällande fem år gamla förbudet mot alkoholförtäring i offentliga miljöer tas bort eller inte. Det har diskuterats vilka signaler en liberalisering ger till vårt samhälle. Om hur det ska bedömas huruvida en person är störande eller inte och om det är bättre att ta bort förbud om polisen inte hinner ge ordningsbot åt alla som bryter mot dagens lag. Det har också diskuterats huruvida restaurangbranschen berörs om fler tar egna medhavda drycker med istället för att besöka utskänkningsställen. Hur det kommer att bli, vet vi inte med säkerhet. Den här frågan går under rubriken samvetsfråga där inga partiböcker styr utan var och en röstar efter sin övertygelse. Innan omröstningen förrättas kommer lag- och kulturutskottet att fördjupa sig i frågan. Ifall omröstningen blir att handla om huruvida alkohol ska tillåtas på offentliga utrymmen eller inte så kommer jag att stöda att den lagstiftning som gäller idag inte ska ändras. Att ge grönt ljus för mer alkohol är fel signal särskilt när ungdomsfylleriet faktiskt minskar just nu. En trend som jag inte vill bidra till att bryts.

Inga kommentarer: